: Kuang, R. F.: Babel : akadémia jazykov a mágie

Román s prvkami fantasy z alternatívnej histórie odohrávajúci sa v Anglicku 19. storočia s Robinom Swiftom. Robinovou túžbou je dostať sa na Babel,  prestížny Kráľovský prekladateľský inštitút Oxfordskej univerzity a centrum mágie. Striebrotepectvo pomocou začarovaných paličiek vyjavuje význam stratený v preklade, dáva britskému impériu nevídanú moc a jeho vedomosti mu pomáhajú pri napĺňaní kolonizačných cieľov. Počas štúdia sa čoraz viac zaplieta so tajomným Hermesovým spolkom, ktorý sa snaží zastaviť imperiálny rozkvet.