: Kucbelová, Katarína: Modrosleposť

Spoločensko-psychologický román pojednáva o túžbe po slobode, o vlastných väzeniach a hľadaní cesty von. Je o zotrvávaní na mieste, kde ani netúžime byť a nevybrali sme si ho. Postavy v tejto knihe unikajú k zvieratám a k umeniu, hľadajú rozlet v neustálom ohrození.