: Kusá, Mária: Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr

Zborník sa venuje problematike prekladu spoločenskovedných textov, ktorá sa usiluje vymedziť hranice a naznačiť trajektórie jeho skúmania. Primárne sa venuje filozofickému mysleniu viacerých spoločenskovedných disciplín, translatológie  nevynímajúc.