: Landrus, Matthew: Leonardo da Vinci : jeho život a dielo

Pre dospelých

Je považovaný za majstra renesancie a génia, ktorý predstihol svoju dobu. Nebol len vynikajúcim maliarom. V skutočnosti sám seba považoval predovšetkým za stavebného a vojenského inžiniera. Táto kniha opisuje život tohto umelca a inžiniera, dobu, v ktorej žil, a sleduje aj hlavné témy jeho rozsiahleho diela.