: Lara, Anna: Hop alebo trop : Rozhovor s dramatikom

Rozhovor s autorom-legendou Ľubomírom Feldekom je najmä o jeho práci básnika, spisovateľa, dramatika, prekladateľa. Je o inšpiráciách, tých ľudských aj tých literárnych. O ľuďoch, ktorí v jeho profesionálnej kariére zohrali dôležitú úlohu, aj o radosti z tvorby, o láske k divadlu aj o tej najdôležitejšej láske k rodine.