: Lavay, M.: Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Jednou zo skutočne najväčších záhad moderného ľudstva sú úmrtia účastníkov Djatlovovej výpravy. Čo ich vlastne zabilo – na túto otázku nedokázal nikto za 58 rokov od udalostí odpovedať.