: Lenhart, J.: Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe : zborník príspevkov

Pre dospelých

Kniha zachytáva vývoj záhradného umenia na území Bratislavy od stredovekých kláštorných záhrad cez renesančné a barokové úpravy až po prírodno-krajinárske parky.