: Leško, M.: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej : rozhovory s Tomášom Gálisom

Pre dospelých

Autor hodnotí osobnosti aj rozmanité spoločenské a politické fenomény, akými bolo delenie federácie, privatizácia, problémy Slovenska na medzinárodnej scéne, ale aj pôsobenie mafie či politickú korupciu.