: Levine, Amir: Pripútaní: ako väzby z detstva ovplyvňujú partnerské vzťahy

Kniha pre všetkých, ktorých zaujíma osobný rozvoj, predovšetkým v oblasti partnerských vzťahov. Ide o kľúčový poznatok, ktorý dokáže spoľahlivo vysvetliť správanie človeka v akýchkoľvek väzbách s inými ľuďmi.