: Lieberman, Daniel Z.: Molekula šťastia : ako jedna chemická látka v mozgu podnecuje lásku, sex a kreativitu

Nevšedný pohľad do budúcnosti demokracie a konfliktov dnešných čias. Vysvetľuje nám politické trendy, podmienky, technológie a typ správania, ktoré prispievajú k rozličným politickým a ideovým rozporom. A ako zachovať slobodu a demokraciu.