: Lindgren, A.: Válečné deníky 1939 – 1945

Pre dospelých

Autobiografické spomienky vo forme denníkov, ktoré reflektujú dobové udalosti a sú aj jej osobným záznamom toho, ako dramatické svetové udalosti ovplyvňujú životy nás všetkých.