: Liška, V.: Marie Terezie

Záhady a mystéria – kniha mapuje obdobie vlády jednej z najvýznamnejších panovníckych osobností osemnásteho storočia a všíma si kľúčové okamihy jej vlády. Vykresľuje udalosti, ktoré sa do tohto obdobia premietali a ktoré ovplyvňovali aj vnútorný svet, či jej vzťahy k cirkvi a náboženskej viere.