: Lorenz, Konrad: Takzvané zlo : prírodní zákonitosti agrese

Najkontroverznejšia kniha,  ktorá sa zaoberá témou agresie, správaním živočíchov, psychológiou osobnosti a správaním človeka, u ktorého sa agresia môže ľahko vymknúť kontrole.