: Lozoviuková, K.; Pažout, J.: Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989

Pre dospelých

Štúdie popisujú každodenný život na československých štátnych hraniciach a rôzne pokusy o jej prechod v priebehu rokov 1945-1989.