: Luther, Daniel: Bratislava Česko-Slovenská : putovanie z monarchie do Slovenského štátu

Pre dospelých

Putovanie ľudí, ideí a ideálov z monarchie do republiky, cez krátke obdobia autonómie a Slovenského štátu do vojnovej republiky má pestrú škálu zaujímavých osobných aj spoločenských príbehov v regionálnej literatúre.