: Macfarlane, Robert: Podzemie : cesta hlbokým časom

Podzemie je hlboká cesta strojom času do našej budúcnosti, pri ktorej nám autor kladie zdanlivo jednoduchú otázku: Sme dobrými predkami? Jeho cesty podzemím sa prelínajú stretnutiami s vedcami aj intenzívnymi pozorovaniami prírody.