: MacMillan, Margaret: Vojna: Ako nás formoval konflikt

Monografia analyzuje, ako vojna ovplyvnila ľudskú spoločnosť a ako politická organizácia, technológie a ideológie zmenili to, ako a prečo bojujeme. Na príkladoch od antiky až po súčasnosť autor odhaľuje mnohé podoby vojny a jej vplyv na našu minulosť, budúcnosť, naše videnie sveta a samotnú podstatu človeka.