: Macourek, M.: Mach a Šebestová v histórii

Pre deti

Ďalšie dobrodružstvá dvoch školákov a psa Jonatána, ktorí tentoraz podniknú výlet do histórie. Zažijú Napoleonovu porážku pri Waterloo a Šebestová sa stane na pár dní francúzskou kráľovnou.