: Macurová, K.: Ako naučiť Eda lietať?

Pre deti

Edo je vták, ale vôbec nelieta. Kamarát Macko si teda zaumieni, že ho naučí lietať. Kto by im tak mohol pomôcť?