: Mahdal, Martin: Zákon pěti klasů

Konflikt na Ukrajine, prebiehajúci v rôznych podobách už od roku 2014 a vrcholiaci ruskou agresiou v apríli 2022, má ako každý politický a vojnový konflikt mnoho rovín, zasahujúcich do všetkých oblastí spoločnosti.