: Malý, Martin: Porty, bajty, osmibity : počítače na koleni

Publikácia sa venuje konštrukcii počítačov a naučí vás základné princípy fungovania osembitových počítačov, praktický návrh a zapájanie. Popisuje nielen ich zapojenie, ale venuje sa i ich programovaniu v strojovom kóde (assembleri). Nevyhýba sa ani pokročilejším témam, ako je generovanie zvuku, zapájanie periférii alebo rôznym spôsobom rozširovania pamäti.