: Manga, David: Vodonoh

Spoločenský román odohrávajúci sa počas splavu vnútrozemskej delty Dunaja pár kilometrov za Bratislavou. Nádherná krajina lužných lesov plná života. Zdanlivo prívetivá príroda však skrýva desivé tajomstvo. Neočakávané udalosti rysujú novú trajektóriu cesty a postupne skladajú hrozivú mozaiku násilia, okultizmu a drogami spôsobeného šialenstva. Z pokojného výletu sa v okamihu stáva zúfalý boj o prežitie.