: Marčok, V.: Svetová Klára Jarunková

Pre dospelých

Biografia, v ktorej sa autor venoval tvorbe Kláry Jarunkovej, ktorú považoval za jedinečnú osobnosť slovenskej literatúry a zároveň poukazoval na jej svetovosť. Taktiež si všímal jej vzťah k rozprávke, diskurzívnu významovosť a virtuozitu epiky, ako aj jej vzťah k postmoderne.