: Marika Pecháčková: Kdo chytá v síti

Dokumentaristka, ktorá sa vo svojej tvorbe zameriava na zviditeľňovaní našich nevedomých priestorov s vierou, že ich uvedomenie vedie k vyššej miere spravodlivosti a slobody vo svete. Odhaľuje jednu z temných stránok internetu – sexuálnych predátorov a zneužívanie detí na internete.