: Markhamová, Laura: Aha! Rodičovství-sourozenci : jak zabránit sporům mezi sourozenci a vychovat z nich přátele na celý život

Pre dospelých

Autorka sa zaoberá súrodeneckými vzťahmi a  poskytuje jednoduché, ale účinné návody, ako pomôcť deťom zvládať emócie, vyjadrovať svoje potreby a samostatne riešiť spory.