: Matej Kavacký: Trolejbusy v Bratislave 1909 – 2019

Pre dospelých

Čitateľ sa dozvie informácie nielen o prevádzke trolejbusov a ich infraštruktúre, ale uvádzané sú aj zaujímavosti z plánovaného rozvoja trolejbusovej dopravy v minulosti aj súčasnosti. Vychádza pri príležitosti významného jubilea trolejbusovej dopravy v Bratislave.