: Matoušek, O.: Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny

Publikácia oboznámi čitateľa s traumou u detí, ktoré spôsobila ošetrujúca osoba, a opisuje spôsoby podpory, resp. liečby traumatizovaného dieťaťa.