: Matúšková, Renáta; Vyhnánek, Jan: Bratislavské povesti a iné neobyčajné zvesti

Povesťami deti spoznávajú naše hlavné mesto ako aj jeho históriu a súčasnosť. Dvadsaťpäť povestí sa dotýka doteraz existujúcich historických stavieb či budov ako je napríklad hotel Carlton alebo nedávno obnovená lekáreň U Salvatora, či kaplnky svätej Kataríny. Určite zaujme aj povesť o bratislavskom katovi, ktorý bol v stredoveku vykonávateľom spravodlivosti. Texty dopĺňajú pôvabné a vtipné ilustrácie Juraja Martišku, historické rozprávanie a fotografie Bratislavy.