: McCardie, A.: Knižka o pocitoch : v hlavných úlohách Samo, Katka a psík Tuli

Pre deti

Všetko o tom, čo cítime nájdeš a možno  zistíš, že je aj o tom, čo cítiš ty.