: MensaKids 2. Trénuj svoj mozog

Hlavolamy, rébusy a hádanky, ktoré majú naučiť deti myslieť kreatívne a hravo a podporiť tak ich prirodzený talent a nadanie. Pri ich riešení si precvičia nielen slovné a matematické uvažovanie, ale aj logiku a trpezlivosť.