: Mesík, Juraj: Generácia apokalypsy : život, na ktorý sme naše deti nepripravili

Žijeme na hrane pokroku a slobody, bez radikálneho zvýšenia povedomia o rizikách, ktoré môžu postihnúť naše deti a ich potomstvo, je budúcnosť ľudstva otázna. Analytik globálnych rizík Juraj Mesík píše o hrozbách striehnucich za každým rohom. V predapokalyptických textoch ukazuje to, aké dôležité je myslieť na nemysliteľné a zvyšovať tak šance na život aj pre nasledujúce generácie našej civilizácie.