: Mexiko : symbolismus a archeologie

Pre dospelých

Kniha sa zaoberá dejinami predkolumbovských civilizácií od staroveku do 16. storočia nachádzajúcich sa nielen v dnešnom Mexiku, ale čiastočne i na území susedných štátov, ako je Guatemala, Honduras alebo Belize. Prostredníctvom zachovalých stavieb, sošiek alebo iných archeologických predmetov sa môžeme zoznámiť s dejinami, kultúrou a umením Aztékov, Mayov, Tolkétov, Olmékov, Totonakov.