: Michálek, Slavomír: Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby

Osudy jedenástich slovenských diplomatov od Štefánika po Clementisa pohľadom popredných historikov s bohatou fotografickou prílohou.