: Midler, P.: Made in Čína : pohled do zákulisí čínské velkovýroby

Pre dospelých

Peripetie zo sveta veľkovýroby a obchodu, o čínskej spoločnosti ako takej.