: Minarik, Else Holmelund : Malý Macko

Pre deti

Rozprávkový príbeh o malom Mackovi s dobrými úmyslami, ktoré sú prirodzene poznačené jeho nedostatkom skúseností. V jednoduchých príbehoch autorka vykresľuje kľúčové charakteristiky životov malých detí: potreby aj vyššiu bezpečnosť a nezávislosť, význam rodiny a potreba priateľov.