: Mišovič, K.: Javiskové osudy

Pre dospelých

Mária Prechovská, Eva Kristínová, Viera Strnisková, Zdena Grúberová, Eva Poláková – najvýraznejšie zjavy slovenského herectva 20. storočia. Každá svojou osobnosťou, hereckým štýlom a výrazovými prostriedkami prinášali na javisko originalitu a špecifickosť.