: Mitrofanov, Alexandr: Mrazík s pendrekem v ruce : proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné

Kniha popisuje javy typické pre súčasnú ruskú spoločnosť a politickú sféru. Vysvetľuje, prečo je prakticky nemožné, aby v Rusku fungovala demokracia, z akého dôvodu v tejto krajine dochádza k policajným represiám alebo odkiaľ pramení expanzívna ruská mentalita.