: Mocpajchel, Roman: Bitky a bojiská

Populárno-náučná kniha pre deti približuje dvadsať bitiek a vojenských udalostí, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj našich dejín.