: Montgomery, Lucy Maud: Anna z Ingleside 6

Dievčenský román o Anne, z ktorej sa stala zrelá, múdra a milujúca manželka a matka a z Gilberta starostlivý otec, výnimočný lekár a rešpektovaná miestna autorita. Život im a ich deťom však okrem radosti, šťastia a lásky prináša i nejedno trápenie. Annu po všetkom tom ošetrovaní, výchove, domácich povinnostiach a riešení problémov odrazu zasiahne kríza a jej predstavivosť sa obráti proti nej. Záchrana tak príde z opačnej strany.