: Moravčík, L.: Čína na konci Dlhého pochodu

Pre dospelých

Zážitky a skúsenosti autor spája z rozličného obdobia súčasnej reformy s faktami zo svojho bohatého osobného archívu.