: Moravec, Jiří: Plazi/Reptilia : fauna ČR

Poznatky o taxonómii, morfológii a doterajšie poznatky biológie všetkých druhov našich plazov. Osobitná pozornosť je venovaná k zhodnoteniu výskytu plazov na našom území a vypracovanie aktuálnym máp. Nechýba charakteristika čeľadí a rodov ani kľúč k určeniu jednotlivých druhov.