: Mrázek, P.: Príbeh elektriny : ako Janko zistil, prečo svieti žiarovka

Pre deti

Poučný rozprávkový príbeh, ktorý sa snaží pomocou názorných a vtipných ilustrácií deti zoznámiť s tým, ako sa elektrina dostane až k nim domov, upozorňuje na nutnosť bezpečného a šetrného zaobchádzania s elektrinou, v rubrike Pre zvedavcov pridáva zaujímavé súvislosti.