: Musil, M.: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského

Pre dospelých

Dobrodružné aj riskantné bádanie autora s novými objavmi o grófovej životnej púti a popis Beňovského prepojenia s históriou a kultúrou vyše 20 krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky.