: Musil, Miroslav: Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského

Dobrodružné komiksové príbehy pre mládež o slovenskom šľachticovi Móricovi Beňovskom. Objavoval svet na štyroch svetadieloch a troch oceánoch, prepojil Japonsko a Taiwan s Európou, bojoval za slobodu národov v Poľsku, Rusku i v Amerike, ako veľkokráľ na Madagaskare zakázal obchod s otrokmi.