: Naďová, Miroslava: Guľôčko, ihličko a dračie vajce

Dobrodružný rozprávkový príbeh veselých dvojičiek, ktoré sa ocitnú v rozprávkovej krajine.