: Najbrtová, K.: Projektivní metody v psychologické diagnostice

Metódy predstavujú základný nástroj na skúmanie osobnosti a jej charakteristík a prináša orientáciu v delení metód aj pohľad do histórie a teoretických východísk.