: Navarro, Joe: Ako prekuknúť druhých ľudí : príručka bývalého experta FBI

Ako odhaliť  myšlienky, dešifrovať pocity a úmysly, ako sa vyhnúť skrytým nástrahám a rozpoznať klamlivé, nečestné konanie? Pomocou publikácie pochopíte, ako môžete svojou rečou tela ovplyvniť, čo si o vás myslia šéf, rodina, priatelia aj úplne cudzí ľudia.