: Navrátil, Leoš: Robotická rehabilitace

Dynamicky rastie využívanie robotických systémov v rehabilitácii v súčasnej medicíne. Stručný prehľad skúseností z pohľadu pracovníkov rehabilitačného ústavu a klinického pracoviska, ktorí sa snažia o vyhodnotenie perspektív vývoja.