: Negroni, Christine: Letecké katastrofy

Pre dospelých

Fascinujúce skúmanie toho, ako ľudia a technika môžu zlyhať a tieto kritické zlyhania vedú k leteckým katastrofám. Pochopíte, ako je dôležité zistiť nielen prečo a ako sa katastrofa odohrala, ale tiež aké opatrenia z nej vyvodiť, aby v budúcnosti k rovnakému problému nedošlo.