: Nižňanský, Š.: Lesk a bieda slovenského hokeja

Mozaika so spomienkami a životnými príbehmi ľudí spoza mantinelov i zo zákulisia hokejového diania. Autor sa pozerá na slovenský hokej ako na spoločenský fenomén. Prináša prekvapivé, zaujímavé pohľady do zákulisia vrcholového hokeja.